Základ adventure hier:

  • Skupina príde na miesto určenia (podľa druhu hry). Tu sa ponorí do príbehu a dostane všetky inštrukcie a pomôcky, aby sa vedela presúvať z miesta na miesto.
  • Na každom stanovisku musí vyriešiť úlohu, aby zistila, kam sa má ďalej presunúť.
  • K dispozícii má batoh s pomôckami (musí zistiť, ktorú kedy použiť).
  • Trasy majú približne 4,5 – 5 km,
  • počas celej hry sme na telefóne, aby sme v prípade potreby vedeli poskytnúť pomoc,
  • priemerný čas hry je 2 – 3 hod.,
  • počet ľudí: 2 – 5,
  • hra nie je vekovo obmedzená (odporúčame, aby deti išli v sprievode dospelej osoby).
Share this Page