Hry sú určené predovšetkým stredným školám, prípadne druhému stupňu základných škôl po konzultácií s vyučujúcim.

Tímy súperia o prvenstvo s ostatnými skupinami.

O najlepší čas môžu medzi sebou súperiť žiaci v rámci tried, jednotlivé triedy medzi sebou, prípadne sa dá dohodnúť aj súťaž medzi školami.

Úlohou skupiny je čo najrýchlejšie vyriešiť úlohy a prísť na to, kam sa má celá trieda dostať.

Týmto spôsobom sa celá trieda premiestňuje centrom mesta.

Na konci cesty čaká triedu malý kvíz.

Share this Page