SPUSTENIE: MAREC 2021

Ide o aplikačnú hru, v ktorej sa žiaci rozdelia do skupín a každá skupina má k dispozícií tablet.

  • Žiaci získavajú nové a zaujímavé informácie o žilinských udalostiach, miestach, osobnostiach, riešia logické hrajú zábavné hry. Učia sa pracovať v tíme.
  • Tímy súperia o prvenstvo s ostatnými skupinami.

Ako to funguje?

  • trieda sa rozdelí do skupín,
  • každá skupina dostane tablet,
  • každá úloha je venovaná udalosti, miestu, prípadne osobnosti Žiliny a je popreplietaná s aktívnymi úlohami, ktoré musia jednotlivé tímy splniť.
Share this Page