Ide o papierovú adventure hru.

„Na začiatku bolo slovo a zo slova vznikli noviny…..“

  • Žiaci získavajú nové a zaujímavé informácie o slovenských osobnostiach, riešia logické úlohy a hrajú zábavné hry. Učia sa pracovať v tíme.
  • Tímy súperia o prvenstvo s ostatnými skupinami.

Ako to funguje?

  • trieda sa rozdelí do skupín,
  • každá skupina dostane noviny Bulvár,
  • každá strana novín je venovaná slávnej osobnosti, prípadne historickej budove v Žiline,
  • úlohou skupiny je čo najrýchlejšie vyriešiť úlohy na danej strane a prísť na to, kam sa ako trieda presunú,
  • na konci cesty čaká triedu malý kvíz.
Share this Page